Tablice unijne informacyjne i pamiątkowe

Tablice unijne informacyjne i pamiątkowe do montażu na zewnątrz i wewnątrz budynków. Profesjonalnie wykonane tablice z trwałych i estetycznych materiałów, zgodne z unijnymi wytycznymi w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach poszczególnych programów.

Tablice unijne na zamówienie

Tablice informacyjne, pamiątkowe wykonujemy na indywidualne zamówienie, zgodnie z zasadami promocji projektów unijnych. Znając nazwę programu, posiadając materiały od klienta (logo, treści do uzupełnienia) dostosowujemy projekt tablicy do wymogów unijnych. Tablice informacyjne, pamiątkowe mają właściwe rozmiary, wykonane są z odpowiednich materiałów, zachowują szczegółowe wytyczne w zakresie graficznego znakowania. Są w pełni dostosowane do
do dyrektyw Unii Europejskiej w ramach poszczególnych programów operacyjnych.

Tablice unijne z trwałych i estetycznych materiałów

Tablice unijne montowane na zewnątrz produkujemy z trwałych materiałów, o podwyższonej odporności na działanie czynników atmosferycznych oraz urazy mechaniczne. Do produkcji tablic unijnych montowanych wewnątrz wykorzystujemy przede wszystkim estetyczne materiały.

Do produkcji tablic unijnych wykorzystujemy:

  •  laminat grawerski,
  • blachę ocynkowaną,
  • dibond,
  • pleksę satynową, bezbarwną.

Zastosowanie tablic UE

Tablice pamiątkowe, informacyjne umieszcza się w widocznym punkcie, w miejscu realizacji projektu. Do najbardziej widocznych zalicza się m. in. bramy wjazdowe, wejścia do budynków, parkingi, stacje kolejowe.

  • budowa lub modernizacja całych budynków – tablice umieszcza się na zewnątrz obiektu, przy głównym wejściu,
  • modernizacja części budynku, konkretnego pomieszczenia – tablice umieszcza się w części, której dotyczył projekt,
  • budynki, miejsca objęte ochroną konserwatorską – tablica powinna znaleźć się w bezpośrednim sąsiedztwie,
  • budowa sieci dystrybucji gazu ziemnego na obszarze kilku gmin – tablica powinna zostać umieszczona w każdej gminie uczestniczącej w realizacji projektu,
  • projekty liniowe – tablice powinny znaleźć się przy głównych drogach, wzdłuż których biegnie lub które przecina,
  • projekty rozproszone oraz sieciowe – tablica powinna znajdować się w wybranych miejscach realizacji inwestycji infrastrukturalnych przed siedzibą beneficjenta projektu

Strona z tablicami unijnymi

Więcej informacji o produktach uzyskasz na stronie tabliceunijne.info w pełni poświęconej produkcji tablic unijnych informacyjnych i pamiątkowych.