Projekt Unijny

UE-loga

Dobrzechów, 20-09-2016

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
DOTYCZY PRZETARGU OTWARTEGO ID:1/08/2016 Z DNIA 09.08.2016 R.

Informacja w załącznikach


 

Dobrzechów, 09-08-2016

Przetarg otwarty ID: 1/08/2016
Szanowni Państwo,

przedsiębiorstwo TRITON Usługi Reklamowe Marcin Bosek ogłasza przetarg otwarty na dostawę
urządzenia – wysokonakładowej drukarki UV z płaskim stołem
Termin składania ofert upływa: 16 września 2016 r., godz. 11.00


 

parp-reklama

Dobrzechów, 10.05.2016 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2016/ 1.2/PO PW Z DNIA 28.04.2016 R.
Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem powstępowania ofertowego nr 1/2016/ 1.2 /PO PW z dnia 28.04.2016 r. dotyczącego realizacji zamówienia prowadzącego do opracowania nowego „Modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy TRITON Usługi Reklamowe Marcin Bosek w zakresie produktów reklamowych: statuetek oraz medali”, planowanego w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działania 1.2. „Internacjonalizacja MŚP I Etap” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodniana lata 2014-2020, firma TRITON Usługi Reklamowe Marcin Bosek informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

Podkarpackie Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o.
ul Ułanów 11
35-308 Rzeszów

Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy warunkowej w wybranym Wykonawcą.


 

parp-reklama

Data ogłoszenia: 28.04.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016/1.2/PO PW
Szanowni Państwo,

przedsiębiorstwo TRITON Usługi Reklamowe Marcin Bosek ogłasza postępowanie ofertowe na realizację zamówienia prowadzącego do opracowania nowego „Modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy TRITON Usługi Reklamowe Marcin Bosek w zakresie produktów reklamowych: statuetek oraz medali”. Zakup usługi planowany jest w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP I Etap” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 -2020.
Termin składania ofert upływa: 06 maja 2016 r., godz. 16.00

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowy.

Dane kontaktowe:
„TRITON” Usługi Reklamowe Marcin Bosek
Dobrzechów 446B,
38-100 Strzyżów
NIP: 8191279861


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działanie 8.2

projekt-unijny-triton-reklama

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Nazwa projektu:

„Wdrożenie systemu B2B do sprzedaży produktów reklamy zewnętrznej”

Numer umowy:

UDA-POIG.08.02.00-18-020/14-00
„ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 07.07.2014r.

Firma „TRITON” Usługi Reklamowe Marcin Bosek
realizuje projekt pt. „Wdrożenie systemu B2B do sprzedaży produktów reklamy zewnętrznej”

Projekt zakłada przygotowanie i wdrożenie systemu B2B do sprzedaży produktów reklamy zewnętrznej. Dzięki zastosowanym w platformie B2B rozwiązaniom klient będzie mógł samodzielnie przygotować sobie projekt, wycenę, zlecić produkcje, monitorować proces produkcyjny i drogę dostawy produktu.

Zautomatyzowanych zostanie 5 procesów:

  1. Proces autonomicznego definiowania parametrów zamówień.
  2. Proces składania zamówień od odbiorców.
  3. Proces rozliczeń z odbiorcami.
  4. Proces przekazywania informacji o postępie realizacji zamówienia.
  5. Proces przekazywania zamówień do systemu Photo Stock.

Szczegółowe informacje nt. postępowania ofertowego dostępne są w siedzibie firmy oraz pod wskazanym numerem telefonu.

Pliki do pobrania:

Zapytanie_TRITON.doc
Zapytanie_TRITON.pdf

Dane kontaktowe:
„TRITON” Usługi Reklamowe Marcin Bosek
Dobrzechów 446B,
38-100 Strzyżów
NIP: 8191279861


projekt-unijny-triton-reklama

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

„TRITON” Usługi Reklamowe Marcin Bosek
z siedzibą w Dobrzechowie realizuje projekt pod nazwą
„Wdrożenie systemu B2B do sprzedaży produktów reklamy zewnętrznej”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Projekt zakłada przygotowanie i wdrożenie systemu B2B do sprzedaży produktów reklamy zewnętrznej. Dzięki zastosowanym w platformie B2B rozwiązaniom klient będzie mógł samodzielnie przygotować sobie projekt, wycenę, zlecić produkcje, monitorować proces produkcyjny i drogę dostawy produktu.

„ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 20.04.2015 r.

na zakup i montaż zestawu paneli fotowoltaicznych w ramach projektu pt. „Wdrożenie systemu B2B do sprzedaży produktów reklamy zewnętrznej”

Zamawiający:
„TRITON” Usługi Reklamowe Marcin Bosek Dobrzechów 446B, 38-100 Strzyżów

Przedmiot zamówienia:
Zestaw paneli fotowoltaicznych do zasilania serwerowni za pomocą energii słonecznej

Szczegółowe informacje nt. postępowania ofertowego dostępne są w siedzibie firmy
oraz pod wskazanym numerem telefonu.

Pliki do pobrania:Zapytanie_zakup_paneli_fotowoltaicznych_TRITON.pdf
Zapytanie_zakup_paneli_fotowoltaicznych_TRITON.docDane kontaktowe:
„TRITON” Usługi Reklamowe Marcin Bosek
Dobrzechów 446B,
38-100 Strzyżów
NIP: 8191279861